Reiki & resonans
Reiki

Reiki Healing

Reiki-Healing är japanskt. Reiki är baserat på principen om en "universell energi" som befinner sig överallt runt omkring oss, där man kanaliserar energin via terapeutens händer.

Kan vara bra för:
  •  att återställa balansen i kroppen
  •  att lösa upp blockeringar och inre spänningar
  •  att sänka högt blodtryck
  •  att reducera stress
  •  djupavslappning
  •  spända och värkande muskler
  •  att öka upp energin
Genom Reiki kan du öka din självkännedom och få en inre harmoni.


Resonansbehandling

Resonansbehandling är små enkla mekaniska vågrörelser som utförs med terapeutens händer eller fingrar. Genom att rörelserna är så små, på gränsen till att inte vara någon rörelse alls, går kroppen inte till försvar och vågrörelsen kan ta sig genom alla typer av vävnadsstruktur, muskler, bindväv, organ och leder.

Vågrörelsen riktas mot det område där det tillfälligt finns motstånd och kommer i resonans, samklang med strukturens egen energi. Det handlar om att få låsningar, motstånd och hinder att ge vika och mjukas upp. Kundens egen energi börjar flöda med större kraft än tidigare och tar sig fram till de ställen där den behövs, t.ex. skadade eller utmattade områden. Metoden kan öka kundens rörlighet, närvaro och medvetenhet om sin kropp

Bars

Vad är bars?

Access Bars är ett grundläggande verktyg inom Access Consciousnes som nyligen introducerats i Sverige efter snart 20 år runt världen. Bars har bidragit till stor lättnad och förändring för människor över hela världen. Bars består av 32 punkter på huvudet som innehåller elektrisk laddning från alla tankar, idéer, uppfattningar, medvetande, beslut och känslor som du har lagrat under någon livstid gällande healing, kropp, tid, rum, förhoppningar, glädje, sorg, kontroll, tacksamhet, medvetande, kreativitet, kraft, åldrande, sex, pengar, m.m. Varje tanke, attityd, beslut eller tro som du har låser denna energi inom detta område och begränsar din förmåga att vara och utvecklas inom det område.

Punkterna som är förbundna med varandra, aktiveras genom en lätt beröring, som tillåter energiflöde genom hela dig. Genom att frigöra energi från uppfattningar gällande de områden i ditt liv du upplever inte fungerar, öppnas du för nya möjligheter att välja utifrån nuet istället för ditt förflutna. Detta kan skapa stor lättnad i både kropp och varande. Detta är en otroligt dynamisk process som inte bara får dig att känna dig uppfriskad och avslappnad, som om du fått en riktig god natt sömn eller en skön massage, utan kan även förändra ditt liv. Att frigöra låst energi kan liknas vid att rensa bort gamla filer från hårddisk på en dator.

Vad kan du förvänta dig av Bars?

Eventuell spänning som du kan känna i både kropp och medvetande kommer att lätta, vilket skapar en långvarig känsla av frid och välmående. Du kommer att känna dig både avslappnad och full av kraft på samma gång. Det distraherande samtalet som du kan ha upplevt dig ha hört konstant tidigare inne i ditt huvud kommer att tystna dina relationer till andra människor förbättras genom att mer utrymme för hänsyn och överseende skapas. Bars förändrar platser där begränsningar skapas och öppnar upp dig för möjligheten att istället kunna ta emot inom alla livets områden. Bars gör helt enkelt så att mer energi att
Generera det liv du vill ha blir tillgänglig för dig.

Det är även bra att ge barn. Deras kreativitet och inlärningsförmåga förbättras, detta leder oftast till att skolan blir lättare.

 

Access Consiuosness

Så började det

Access Consciousness grundades för ca 20 år sedan av Gary Douglas som vid den tiden ställde frågan till universum, när han tyckte han kommit till en återvändsgränd och önskade något annat än det liv han inte längre var intresserad av att leva.

Garys fråga:
What can i be, do, have, create or generate that would make my life and the world a better place? What can i perceive, know, and be that would make life worth living?

Det var på det sättet han fick till sig Bars och att han skulle hålla kurser. Att ställa frågor öppnar upp och ger kraft medan svar stannar upp processer och flödet.

Gary Douglas träffade Dain Heer för snart 10 år sedan och nu är de båda nästan konstant ute och reser och inspirerar människor mer än något annat.

Vad är Consciousness?

Det är ett stort antal verktyg och processer som verkar för ökad medvetenhet bland människor.

Enhet är målsättning med access. Medvetenhet är förmågan att ta emot allting och inte döma något.

Det är viljan och förmågan att vara totalt närvarande och inom alla områden i ditt liv.