Reiki

Reiki

Reiki-Healing är japanskt. Reiki är baserat på principen om en “universell energi” som befinner sig överallt runt omkring oss, där man kanaliserar energin via terapeutens händer.

Kan vara bra för:

  • att återställa balansen i kroppen
  • att lösa upp blockeringar och inre spänningar
  • att sänka högt blodtryck
  • att reducera stress
  • djupavslappning
  • spända och värkande muskler
  • att öka upp energin

Genom Reiki kan du öka din självkännedom och få en inre harmoni.