Resonanshealing

Vad är resonansbehandling?

Resonansbehandling är små enkla mekaniska vågrörelser som utförs med terapeutens händer eller fingrar. Genom att rörelserna är så små, på gränsen till att inte vara någon rörelse alls, går kroppen inte till försvar och vågrörelsen kan ta sig genom alla typer av vävnadsstruktur, muskler, bindväv, organ och leder.

Vågrörelsen riktas mot det område där det tillfälligt finns motstånd och kommer i resonans, samklang med strukturens egen energi. Det handlar om att få låsningar, motstånd och hinder att ge vika och mjukas upp. Kundens egen energi börjar flöda med större kraft än tidigare och tar sig fram till de ställen där den behövs, t.ex. skadade eller utmattade områden. Metoden kan öka kundens rörlighet, närvaro och medvetenhet om sin kropp

Bild på Bars