SER-Terapi

SER-Terapi

Samtalsterapi
EFB och mindfulness (Andningsmetod),
Regressionsterapi

Har du kört fast i dina minnen och beteenden?

Under livets gång kommer stora och små traumatiska erfarenheter och bortträngda upplevelser sätta avtryck i vår kropp och i minnet. Vi kommer omedvetet att ”lagra”  dessa minnen som muskelspänningar och vår andning blir ofullständig. Vi människor iscensätter, återupprepar gång på gång, år efter år, tankar, känslor och händelser i våra liv – vi kan älta och älta; vi sitter fast, det går inte att bryta beteendemönstret.

Samtal

För att lösgöra dessa spänningar, minnen och känslor kombinerar man i SER-terapin olika metoder både från alternativa terapin och även vetenskapliga psykologiska teorier. Med olika ”verktyg” kommer samtalet att utgå från vårt inre bildspråk, med visualisering, bildterapi, drömmar, symbolisering och regression som betyder att vi går tillbaka i händelser eller i utvecklingsstadier. Även andningsmetoden EFB Energy Flow Breathing som är en kombination av olika tekniker t ex djupandning och medveten andning. Även används mindfulness – att vara fullt medveten om vad som sker i nuet utan filter och utan att bedöma det som sker.